O autorce

Jestem profesorem nauk ekonomicznych i specjalizuję się w dziedzinie rozwoju gospodarczego, byłam nauczycielem akademickim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od początku lat 90. miałam możliwość współtworzenia polskiej polityki gospodarczej. Szczególnie cieszy mnie, że miałam okazję wprowadzić w polskim rządzie nowe podejście do polityki przemysłowej, m.in. poprzez pierwszą polską politykę dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W pierwszej połowie lat 90. przewodniczyłam Społecznej Radzie Planowania przy Centralnym Urzędzie Planowania odpowiedzialnej za opiniowanie rządowych propozycji kierunków rozwoju Polski. W 1994 roku zostałam doradcą wicepremiera, a w latach 1994–1996 byłam wiceministrem przemysłu i handlu. Jako główny negocjator doprowadziłam do członkostwa Polski w OECD w 1996 roku. W okresie 1997–1998 byłam Szefem Kancelarii Prezydenta RP.

Moje doświadczenie w instytucjach międzynarodowych obejmuje pracę w Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie w randze Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ kierowałam Europejską Komisją Gospodarczą.

Zbudowałam struktury polskiej administracji służące negocjacjom i przygotowaniom Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Kierowałam rozległymi pracami przygotowującymi Polskę do wejścia do Unii. Jako pełnomocnik rządu stworzyłam Komitet Integracji Europejskiej, byłam szefem tego urzędu i pierwszą polską minister ds. europejskich. Wprowadzałam Polskę do Unii Europejskiej, co jest dla mnie źródłem wielkiej satysfakcji do chwili obecnej.

W latach 2004–2009 pełniłam funkcję Komisarza Unii Europejskiej ds. Polityki Regionalnej. Byłam pierwszym polskim członkiem Komisji Europejskiej.

W czerwcu 2009 roku po raz pierwszy zostałam wybrana do Parlamentu Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej jako poseł z Warszawy. Od lipca 2014 roku sprawuję w Parlamencie Europejskim drugą kadencję, gdzie pełnię funkcję przewodniczącej Komisji ds. Konstytucyjnych. W Parlamencie Europejskim jestem także m.in. członkiem Komisji ds. Gospodarczych i Walutowych oraz Grupy Sterującej ds. Brexitu.

Opublikowałam, jako autorka bądź współautorka, wiele publikacji naukowych, artykułów i książek.

Ważne newsy, kompetentne analizy.
Subskrypcją Premium podzielisz się z Bliskimi.

Wypróbuj za 11.90 zł