Respektujmy prawa Brytyjczyków

Wdrażanie tej części umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, która dotyczy praw obywateli, obejmuje nie tylko Wielką Brytanię i jej obowiązki wobec obywateli UE27. Obejmuje także 27 państw członkowskich i ich zobowiązania wobec obywateli brytyjskich. Żadne państwo członkowskie nie może sobie pozwolić na opóźnienia we wdrażaniu rozwiązań administracyjnych w tym zakresie.

W ostatnich miesiącach miała miejsce wymiana korespondencji w tym zakresie miedzy Grupą Sterującą Brexitem (G. Verhofstadt, E. Brok, R. Gualtieri, D. Hübner, P. Lamberts, G. Zimmer) w Parlamencie Europejskim oraz brytyjskim ministrem spraw wewnętrznych. W jednym z pism brytyjski minister poinformował o podejmowanych działaniach związanych z wprowadzaniem nowego systemu rejestracji unijnych obywateli, w tym polskich, jednocześnie dopytując o podobne działania podejmowane przez UE27. Jest oczywiste, iż w swym podejściu państwa członkowskie nie mogą wychodzić poza rozwiązania przewidziane umową wyjścia.

21 czerwca tego roku Wielka Brytania opublikowała dokument, który w sposób szczegółowy prezentuje informacje dotyczące planowanej procedury rejestracji unijnych obywateli. Sam system ruszyć ma w celach testowych jeszcze tego lata, od strony operacyjnej ma on być w pełni gotowy na moment opuszczenia UE przez Wielką Brytanię.

Wyobrażam sobie, iż we wszystkich państwach członkowskich jest pełna świadomość zobowiązań wynikających z umowy wyjścia w tym zakresie, a wybór właściwego systemu rejestracji jest obecnie przedmiotem rozważań poszczególnych państw. Inaczej niż w przypadku Wielkiej Brytanii większość państw członkowskich nie zaczyna od zera i nie będzie tworzyć nowego systemu.

Przy okazji warto podkreślić, iż państwa UE27 nie mogą sobie pozwolić na żadne zaległości w zakresie wdrażania umowy wyjścia. Obywatele brytyjscy w UE27 muszą mieć jasność, jakich rozwiązań będą mogli spodziewać się w poszczególnych państwach członkowskich. Oprócz gotowości organizacyjnej potrzebny będzie wysiłek informacyjny. Także przygotowanie do sytuacji braku umowy wyjścia.